akaun3

 

Fungsi Bahagian Akaun

  • Menyediakan Nota Jemaah Menteri (NJM) Dan Laporan Ringkasan Kedudukan Kewangan & Prestasi (LRKKP) Setiap Tahun.
  • Menyediakan Penyata Kewangan Yang Lengkap Untuk Tujuan Pengauditan Setiap Tahun.
  • Penyediaan Maklumat kewangan Untuk Laporan Kewangan.
  • Memastikan Penyata Penyesesuaian Bank Diabuat Setiap Bulan.
  • Memastikan Segala Urusan Kewangan Tabung Dan Akaun AManah Serta Geran Penyelidikan Mengikut Garis Panduan Seperti Yang Telah Ditetapkan Dan Diluluskan.
  • Membuat Pelaburan Jangka Pendek (REPO) Berdasarkan Kedudukan Kewangan Universiti.
  • Memastikan Segala Transaksi Kewangan Sentiasa Dikemaskini DAn Akaun Secara Bulanan Dapat Disediakan
  • Menguruskan Sistem Kewangan Berkomputer Secara Keseluruhan.
  • Urus Setia Kepada Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan/ JKTK Yang Diadakan Setiap Suku Tahun.