pentadbiran2

 

Fungsi Bahagian Pentadbiran

  • Menguruskan Pentadbiran di Jabatan Bendahari.
  • Menguruskan Tempahan Tiket Penerbangan Staf Universiti.
  • Menguruskan Bajet Jabatan.
  • Menyelenggara Buku Vot Jabatan.
  • Menguruskan Panjar Wang Runcit Jabatan.
  • Menguruskan Aset Jabatan.
  • Membuat Perolehan Bagi Jabatan.
  • Menguruskan Hal Ehwal Cuti Dan Kursusu Staf Jabatan.
  • Menguruskan Perjawatan/ Sumber Manusia Di Jabatan.
  • Menguruskan Pembayaran Sewaan Mesin Fotostat Universiti.