bajet2

 

Fungsi Bahagian Bajet

  • Persediaan Anggaran Bajet Mengurus Universiti Tahunan.
  • Penyediaan Agihan Peruntukan tahunan.
  • Penyelenggaraan Buku Vot Pusat.
  • Penyediaan Laporan Berkaitan Bajet.