sebut harga2  pembelian2

 

Fungsi Bahagian Perolehan

 • Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan/ Inden Kerja.
 • Perolehan Secara Tender.
 • Perolehan Secara Sebut Harga.
 • Perolehan Kontrak Pusat.
 • Perolehan Rundingan Terus.
 • Dokumen Kontrak.
 • Daftar Syarikat.
 • Penilaian Prestasi Pembekal.
 • Urusan Pemfaktoran.
 • Pengurusan Barangan Import/ MITI.
 • Pengurusan MTO.
 • Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga B (JSUB), Jawatankuasa Sebutharga Universiti (JSU), Mesyuarat Lembaga Perolehan A & B.
 • Laporan Tanggungan dan JPKA.