Up

SP 2012

SP Bendahari Bil. 1/2012 - Peringatan Bagi Perolehan Tanpa Menggunakan Pesanan Tempatan (LO/Inden Kerja) dan Tarikh Akhir Pengeluaran Pesanan Tempatan (LO/Inden Kerja)
SP Bendahari Bil. 2/2012 - Pindaan Borang Di Jabatan Bendahari
SP Bendahari Bil. 3/2012 - Proses Penilaian Prestasi Pembekal/Kontraktor Di UPNM
SP Bendahari Bil. 4/2012 - Pindaan Borang Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri/ Luar Negeri (Elaun Perjalanan Kenderaan)
SP Bendahari Bil. 5/2012 - Penurunan Kuasa Pegawai Pengawal Bagi Menjalankan Tugas Pengurusan Kewangan Di Peringkat PTj
SP Bendahari Bil. 6/2012 - Panduan Penutupan Akaun Di PTj Bagi Tahun Berakhir Disember 2012
 
 
Powered by Phoca Download