2018

No.Rujukan JSUB

Tajuk

Tarikh Belian Dokumen
UPNM(PENERBIT)02.12/01(24)

PERKHIDMATAN REKA BENTUK, REKA LETAK, PERCETAKAN BUKU PENERBIT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA  

[ IKLAN ]

30/01/2018 (DOKUMEN DISEDIAKAN OLEH PIHAK PENERBIT UPNM) 
 UPNM(P) 02.13/01/01 Jld 33 (42)

 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN BAHAN BERCETAK (FAIL BERLOGO UPNM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA BAGI TAHUN 2018

[ IKLAN ]

08/08/2018 (DOKUMEN BOLEH DIAMBIL DI JABATAN PENDAFTAR UPNM)
 UPNM(PENERBIT)02.12/01(27)

 SPESIFIKASI PERCETAKAN DAN PEMBEKALAN ISTIADAT KONVOKESYEN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KE-9

[ IKLAN ]

 29/08/2018 (DOKUMEN DISEDIAKAN OLEH PIHAK PENERBIT UPNM)
 UPNM(P)02.13/01/01JLD.34 (24)

 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN FAIL BERLOGO UNTUK KEGUNAAN STOR PUSAT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 2018

[ IKLAN ]

 27 SEPTEMBER 2018