2016

No. Rujukan Sebut Harga

Tajuk

Tarikh Belian Dokumen

Tarikh Tutup

UPNM(PB)03.02/01(2016)(20)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN  DAN MENYELENGGARA KELENGKAPAN PERALATAN MAKMAL “BASIC SERIES ELECTROSPINNING UNIT FOR WET & DRY SPINNING“ BAGI KEGUNAAN GERAN NRGS UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

11/10/2016 20/10/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(19)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KELENGKAPAN BAHAN-BAHAN KIMIA DAN BARANG PAKAI HABIS BAGI KEGUNAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL FAKULTI PERUBATAN DAN KESIHATAN PERTAHANAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

26/9/2016 5/10/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(18)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN PERALATAN ‘MOBILE EMERGENCY RESEARCH PLATFORM’ UNTUK KEGUNAAN GERAN PENYELIDIKAN NRGS/2013/UPNM/PK/P2, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

21/7/2016 1/8/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(17)

SEBUTHARGA KHIDMAT CONSULTANCY BAGI AUDIT ISO/IEC 17025:2005 UNTUK MAKMAL RAMAN MICROSCOPE, MAKMAL SCANNING ELECTRON MICROSCOPE DAN MAKMAL RT-PCR, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

1/7/2016 15/7/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(16)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH PERKHIDMATAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DISASTER RECOVERY CENTRE) SECARA SEWAAN BAGI PANGKALAN DATA UTAMA DAN APLIKASI - APLIKASI SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU UNIVERSITI (SMBU) UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SELAMA 3 TAHUN.

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

27/6/2016 14/7/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(15)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJITAULIAH DAN MENYELENGGARA “BLAST MEASUREMENT SENSORS AND SIGNAL CONDITIONERS“ BAGI KEGUNAAN GERAN LRGS DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

1/7/2016 15/7/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(14)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN ICT BAGI MENAIK TARAF SISTEM VISUAL BILIK MESYUARAT SENAT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

15/6/2016 27/6/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(13)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) MAKMAL TEKNOLOGI PENGETAHUAN DAN KESELAMATAN BAGI PUSAT KESELAMATAN SIBER, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

24/5/2016 1/6/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(12)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SISTEM KESELAMATAN PERLINDUNGAN UNTUK MAKMAL KESELAMATAN SISTEM DAN KOMUNIKASI, PUSAT KESELAMATAN SIBER, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

24/5/2016 1/6/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(11)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN SPUTTER COATING SYSTEM DI JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

18/5/2016 31/5/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(10)

KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL (PERABOT LOGAM) – MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENYUSUNATUR ALMARI BESI DI ASRAMA LEKIR, LEKIU, MAHSURI, TUAH DAN SAVILLE BAGI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SG. BESI, KUALA LUMPUR

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

19/4/2016 28/4/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(9)

KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL – MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUNATUR TILAM SINGLE (JENIS HIGH RESILIENT FOAM) DI ASRAMA LEKIR, LEKIU, MAHSURI, TUAH DAN SAVILLE BAGI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SG. BESI, KUALA LUMPUR.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

19/4/2016
28/4/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(8)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM INFRASTRUKTUR ELEKTRIK UNTUK MAKMAL STRUKTUR RINGAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

8/4/2016 18/4/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(7)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBATAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN DAN PERGIGIAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA BAGI TAHUN 2016.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

31/03/2016 11/04/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(6)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN PERUBATAN MEDIKAL SURGIKAL BAGI KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

17/03/2016 28/03/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(5)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN PERUBATAN MAKMAL DAN REAGEN BAGI KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

17/03/2016 28/03/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(4)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA “DIGITAL HIGH RESOLUTION COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM”BAGI KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

17/03/2016 28/03/2016
UPNM(PB)03.02/01(2016)(3)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYENGGARA MESIN PENYALIN CETAKAN DIGITAL SECARA SEWAAN KEPADA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (5 TAHUN).

[ Iklan ] [Jadual Pembuka

02/03/2016 14/03/2016

UPNM(PB)03.02/01(2016)(2)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN SUKAN BAGI KEGUNAAN PUSAT SUKAN BAGI TAHUN 2016.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

4/02/2016

16/02/2016

UPNM(PB)03.02/01(2016)(1)

UPNM(PB)03.02/01(2016)(1) – MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS FOTOSTAT PUTIH A4 (80GSM), KERTAS FOTOSTAT A4 BEWARNA (80GSM) DAN KERTAS FOTOSTAT A3 PUTIH (80GSM) UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA BAGI TAHUN 2016.

[ Iklan ] [Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

26/01/2016

04/02/2016