2018

No. Rujukan Sebut Harga Tajuk Tarikh Belian Dokumen Tarikh Tutup
UPNM(PB)03.02/01(2018)(1)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERISIAN DAN PERKAKASAN BAGI PEMBELAJARAN DAN PENYELIDIKAN DI MAKMAL REALITI MAYA BAGI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 

*SILA BAWA SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT MOF

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

23/01/2018 05/02/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(2)

PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN DAN MENYELENGGARA BAHAN-BAHAN BUNGKUSAN DAN KERJA-KERJA PENGASINGAN, PEMGUMPULAN , PEMBUNGKUSAN DAN PELUPUSAN SISA BUANGAN TERJADUAL DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI KUALA LUMPUR SELAMA DUA (2) TAHUN

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak : 07 Mac 2018

Masa : 10.30 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 07 Mac 2018

 

 19/3/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(3) 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN MAKMAL ATTENUATED TOTAL REFLECTION - FOURIER TRANSFORM INFRARED (ATR-FTIR) SPECTROPHOTOMETER DAN KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK PUSAT PENYELIDIKAN PERTAHANAN KIMIA, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

05/03/2018 15/03/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(4) 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN MAKMAL GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETER (GC-MS) DAN KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK PUSAT PENYELIDIKAN PERTAHANAN KIMIA, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

02/03/2018 13/03/2018
 UPNM(PB)03.02/01(2018)(5) 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN MAKMAL CHNS/O ELEMENTAL ANALYSER DAN KELENGKAPAN BERKAITAN UNTUK PUSAT PENYELIDIKAN PERTAHANAN KIMIA, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

 02/03/2018  13/03/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(6)

PERKHIDMATAN SEWAAN DAN SELENGGARAAN WATER COOLER DI BANGUNAN-BANGUNAN ASRAMA, AKADEMIK DAN LAIN-LAIN BANGUNAN BERKAITAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA DUA (2) TAHUN 

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

15/3/2018 26/03/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(7)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN SUKAN BAGI KEGUNAAN BAHAGIAN SUKAN, PUSAT SAINS KEJURULATIHAN BAGI TAHUN 2018

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

29/3/2018 09/4/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(8)

KERJA-KERJA BUMBUNG BANGUNAN PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, PERPUSTAKAAN JENERAL TUN IBRAHIM DAN PUSAT MARITIM DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak (wajib) : 29 Mac 2018

Masa : 3.00 petang

Tarikh Beli Dokumen : 29 Mac 2018

 

09/4/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(9)

PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI KEM KONGKOI, JELEBU NEGERI SEMBILAN UNTUK UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA DUA PULUH EMPAT (24) TAHUN

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

29/3/2018 09/4/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(10)

MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG 'TRUCKSIM-DS SOFTWARE AND DRIVING SIMULATOR' BAGI GERAN PENYELIDIKAN LRGS/B-U/2013/UPNM/DEFENCE&SECURITY-P1, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

21/5/2018 30/5/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(11)

SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF SISTEM LIF PENUMPANG JENAMA OTIS DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA DUA PULUH EMPAT (24) BULAN  

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak (wajib) : 07 Jun 2018

Masa : 10.00 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 07 Jun 2018

22/6/2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(14)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR JUBAH KONVOKESYEN UNIVERSITI PERTAHANAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2018

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

28 Jun 2018 9 Julai 2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(15)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN ALAT TULIS UNTUK KEGUNAAN UNIVERSITI PERTAHANAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2018

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

28 Jun 2018 9 Julai 2018

 UPNM(PB)03.02/01(2018)(16)

KERJA-KERJA MENAIKTARAF KEMUDAHAN FASILITI BILIK KEDIAMAN PELAJAR DI ASRAMA TUAH, LEKIR, LEKIU DAN MAHSURI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak (wajib) : 01 Ogos 2018

Masa : 10.00 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 1 Ogos 2018

 9 Ogos 2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(17)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH JAMINAN) SISTEM KESELAMATAN PERLINDUNGAN UNTUK MAKMAL-MAKMAL BAHARU DAN PREMIS PUSAT KESELAMATAN SIBER, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan] [ Jadual Pembuka] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak : 16 Ogos 2018

Masa : 11.00 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 16 Ogos 2018

 

 

27 Ogos 2018

UPNM(PB)03.02/01(2018)(18)

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA (DALAM TEMPOH) JAMINAN PERALATAN TAMBAHAN UNTUK MAKMAL-MAKMAL PUSAT KESELAMATAN SIBER, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[Iklan] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak : 16 Ogos 2018

Masa : 11.00 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 16 Ogos 2018

 

 

27 Ogos 2018

UPNM(PB)03.02/01(2018)(19)

PENYELENGGARAAN DUA (2) UNIT PERALATAN NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) DAN SATU (1) UNIT INTERNET ACCESS MANAGEMENT (IAM) SELAMA (1) TAHUN DI PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[Iklan] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

16 Ogos 2018 27 Ogos 2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(20)

KERJA-KERJA OPERASI DAN SELENGGARA SECARA BERMASA SISTEM LOGI PENYEJUK UTAMA (CHILLER UNIT) DAN MENARA PENYEJUK DI BANGUNAN BESTARI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA DUA PULUH EMPAT (24) BULAN

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak : 18 Oktober 2018

Masa : 10.00 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 18 Oktober 2018

29 Oktober 2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(21)

UPNM(PB)03.02/01(2018)(21) -PERKHIDMATAN KOMPREHENSIF RAWATAN DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK DI KAMPUS UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SELAMA DUA (2) TAHUN.

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

Tarikh Lawatan Tapak : 1 November 2018

Masa : 10.00 pagi

Tarikh Beli Dokumen : 1 November 2018

13 November 2018
UPNM(PB)03.02/01(2018)(22)

UPNM(PB)03.02/01(2018)(22) - SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF LAPAN (8) UNIT LIF PENUMPANG JENAMA EITA DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI KUALA LUMPUR SELAMA DUA PULUH EMPAT (24) BULAN

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ] [ Keputusan ]

 

26 NOVEMBER 2018 6 DISEMBER 2018