2020

No. Rujukan Sebut harga Tajuk Tarikh Belian Dokumen Tarikh Tutup
UPNM(PB)02.13/02/92/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI AUGMENTED REALITY DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[Iklan ]

27 NOVEMBER 2020

9 Disember 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/91/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI MEDIA KREATIF DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[Iklan ]

27 NOVEMBER 2020

9 Disember 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/85/2020

KERJA-KERJA SENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI LOJI PENYEJUK UTAMA (CHILLER UNIT) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA DUA PULUH EMPAT (24 ) BULAN

[ IKLAN]

11 NOVEMBER 2020 20 NOVEMBER 2020
UPNM(PB)02.13/02/84/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI CAVE VIRTUAL REALITY DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

05 NOVEMBER 2020

16 NOVEMBER 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/83/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI KURSUS-KURSUS BERKAITAN TEKNOLOGI VIRTUALISATION DAN KESELAMATAN RANGKAIAN DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[Iklan ]

05 NOVEMBER 2020

16 November 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/76/2020

CADANGAN MENAIKTARAF DAN MENGUBAHSUAI KAFE KOLAM RENANG UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[Iklan ]

02 OKTOBER 2020

12 Oktober 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/75/2020

 KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS LELAKI ARAS SATU BANGUNAN JEBAT DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

02 OKTOBER 2020

12 Oktober 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/74/2020

MEREKA BENTUK, REKA LETAK, MENCETAK DAN MEMBEKAL BUKU-BUKU ILMIAH TERBITAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR BAGI TAHUN 2020-2022.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

02 OKTOBER 2020

12 Oktober 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/73/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DENTAL SURGERY EQUIPMENT BAGI KLINIK
PERGIGIAN DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

25 SEPTEMBER 2020

06 Oktober 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/72/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA AUDIO VISUAL SYSTEM DAN PERALATAN BERKAITAN DI DEWAN PENDEKAR, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM, SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

25 SEPTEMBER 2020

06 Oktober 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/71/2020

PENYELENGGARAAN PERALATAN RANGKAIAN UPNMNet (CORE SWITCH, DISTRIBUTION SWITCH, ACCESS SWITCH DAN PERALATAN WIRELESS) DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SELAMA DUA (2) TAHUN

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

Iklan ]

 

25 SEPTEMBER 2020

06 OKTOBER 2020

 

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/70/2020

PENYELENGGARAAN SATU (1) UNIT INTERNET ACCESS MANAGEMENT (IAM) DI PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SELAMA DUA (2) TAHUN.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 25 SEPTEMBER 2020

 06 OKTOBER 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/68/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN CNC WATER JET MACHINE, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

11 OGOS 2020 21 OGOS 2020
UPNM(PB)02.13/02/66/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI VIRTUAL REALITY (VR) DAN AUGMENTED REALITY (AR) DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

10 OGOS 2020 21 OGOS 2020
UPNM(PB)02.13/02/67/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS-KURSUS BERKAITAN NETSIM SOFTWARE DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

10 OGOS 2020 21 OGOS 2020
UPNM(PB)02.13/02/65/2020

UPNM(PB)02.13/02/65/2020–CADANGAN PROJEK RINTIS PEMBINAAN RUMAH PROTOTAIP PENYELIDIKAN BERASASKAN BAMBOOCRETE DI DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN. (BUKA SEMULA)

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ IKLAN]

 

27 JULAI 2020 10 OGOS 2020
UPNM(PB)02.13/02/64/2020

UPNM(PB)02.13/02/64/2020 – MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN UBATAN UNTUK KEGUNAAN PUSAT KESIHATAN DAN KLINIK PERGIGIAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (1 TAHUN).

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ IKLAN]

 

27 Julai 2020 06 OGOS 2020
UPNM(PB)02.13/02/62/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERISIAN PSCAD DAN ANSYS ELECTROMAGNETIC (EM) BESERTA KOMPUTER DI MAKMAL PSCAD, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ IKLAN ]

 

14 Julai 2020 23 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/61/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN CYBER OPS DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ IKLAN ] [ JADUAL PEMBUKA ]

 

14 Julai 2020 23 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/60/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN RANGKAIAN BAGI TUJUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI  FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ IKLAN ]

 

14 Julai 2020 23 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/59/2020

CADANGAN PROJEK RINTIS PEMBINAAN RUMAH PROTOTAIP PENYELIDIKAN BERASASKAN BAMBOOCRETE DI DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ IKLAN ]

 

14 Julai 2020 22 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/57/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI VIRTUAL REALITY (VR) DAN AUGMENTED REALITY (AR)  DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

 [IKLAN]

 

26 Jun 2020  06 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/56/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI MEDIA KREATIF DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

 [IKLAN]

 

26 Jun 2020  06 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/55/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI KURSUS-KURSUS BERKAITAN TEKNOLOGI VIRTUALISATION DAN KESELAMATAN RANGKAIAN DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

 [IKLAN]

 

26 Jun 2020 06 Julai 2020
UPNM(PB)02.13/02/54/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI ROBOTIK DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

 [IKLAN]

 

26 Jun 2020

06 Julai 2020

UPNM(PB)02.13/02/53/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN MESIN CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER DAN MESIN URINALYSIS ANALYZER SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DIBAWAH PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 UNTUK PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.  

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[IKLAN]

 

24 JUN 2020 02 JULAI 2020
UPNM(PB)02.13/02/52/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERISIAN ANSYS MECAHNICAL AND CFD SOFWARE BAGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING LAB,JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[IKLAN]

 

23 JUN 2020 02 JULAI 2020
UPNM(PB)02.13/02/51/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN VECTOR NETWORK UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[IKLAN]

23 JUN 2020 02 JULAI 2020
UPNM(PB)02.13/02/50/2020

KERJA-KERJA MENGGANTIKAN SISTEM PENYAMAN UDARA SEDIA ADA KEPADA PENYAMAN UDARA JENIS FAN COIL DI BILIK-BILIK KULIAH TINGKAT 9 DAN 10 BANGUNAN BESTARI DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

15 JUN 2020

24 JUN 2020

12.00 TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/49/2020 

KERJA-KERJA SELENGGARA SECARA BERMASA SISTEM PAM DOMESTIK, SEWERAGE TREATMENT PLANT (STP), SISTEM PAIP UTAMA DALAM BANGUNAN, SISTEM TANGKI DAN SCISSOF LIFT & OVERHEAD CRANE DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

15 JUN 2020

23 JUN 2020

12.00 TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/48/2020 

KERJA-KERJA MEMASANG JERIJI DI RUANGAN AMPAIAN BANGUNAN ASRAMA JEBAT DAN ASRAMA KASTURI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

15 JUN 2020

23 JUN 2020

12.00 TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/47/2020 

CADANGAN PEMBINAAN TEMPAT REHAT ANGGOTA UNIT KENDERAAN, JABATAN PENDAFTAR, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

15 JUN 2020

23 JUN 2020 

12.00 TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/45/2020 

MEMBEKAL, MEMASANG, MENYUSUNATUR DAN MENYELENGGARA PERABOT PELAJAR SECARA SEWAAN DI ASRAMA LEKIR, LEKIU DAN MAHSURI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN.

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

15 JUN 2020

23 JUN 2020

12.00 TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/44/2020 

KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK KEDIAMAN DAN PENGUBAHSUAIAN STOR SEDIA ADA MENJADI BILIK PERSEDIAAN PELAJAR DI ASRAMA LEKIR, LEKIU DAN MAHSURI, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR

PEMBELIAN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

15 JUN 2020

23 JUN 2020 

12.00 TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/43/2020 

PAKEJ 3 : KERJA-KERJA MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN RANGKAIAN ICT BAGI PEMBINAAN RUANG TAMBAHAN BANGUNAN PUSAT KESIHATAN DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 

05 JUN 2020 12 JUN 2020
UPNM(PB)02.13/02/42/2020 

PAKEJ 2 ; KERJA-KERJA PENAMBAHAN RUANG BAHAGIAN SOKONGAN PUSAT KESIHATAN DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

05 JUN 2020

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/41/2020 

PAKEJ 1 : KERJA-KERJA PENAMBAHAN RUANG BAHAGIAN UTAMA PUSAT KESIHATAN DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

05 JUN 2020

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/40/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA IP ADDRESS MANAGEMENT SOLUTION (IPAM) DAN PERALATAN RANGKAIAN DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

05 JUN 2020

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/39/2020 

PERKHIDMATAN TALIAN INTERNET 100MBPS BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 UPNM DI FAKULTI BEKALAN DAN PENGURUSAN KD PELANDOK (KAMPUS CAWANGAN LUMUT), PANGKALAN TLDM LUMUT.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

05 JUN 2020

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/38/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS NETWORK) DI BAWAH PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 UPNMDI FAKULTI BEKALAN DAN PENGURUSANKD PELANDOK (KAMPUS CAWANGAN LUMUT), PANGKALAN TLDM LUMUT.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

05 JUN 2020

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/37/2020 

MENAIKTARAF, MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS NETWORK) DI BAWAH PAKEJ RANSANGAN  EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

 [ Iklan ]

 

 05 JUN 2020  

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/36/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN MESIN CLINICAL CHEMISTRY ANALYZER DAN MESIN URINELYSIS ANALYZER SERTA KELENGKAPAN BERKAITAN DIBAWAH PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 UNTUK PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.   

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 05 JUN 2020  

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/35/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN CARDIORESPIRATORY AND RESUSCITATION MEDICAL EQUIPMENT  DAN KELENGKAPAN BERKAITAN DIBAWAH PAKEJ RANSANGAN EKONOMI (PRE) TAHUN 2020 UNTUK PUSAT KESIHATAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 05 JUN 2020  

12 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/34/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) SOFTWARE DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 

04 JUN 2020

19 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

 UPNM(PB)02.13/02/33/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI VIRTUAL REALITY (VR) DAN AUGMENTED REALITY (AR) DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

04 JUN 2020

 19 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

 

 UPNM(PB)02.13/02/32/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI MEDIA KREATIF DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 04 JUN 2020

 19 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/31/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS-KURSUS BERKAITAN NETSIM SOFTWARE DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

04 JUN 2020

18 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/30/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI KURSUS-KURSUS BERKAITAN TEKNOLOGI VIRTUALISATION DAN KESELAMATAN RANGKAIAN DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

04 JUN 2020

18 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/29/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS-KURSUS BERKAITAN FORENSIK DIGITAL, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

 04 JUN 2020

 18 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/28/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS-KURSUS BERKAITAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

Iklan ]

 

 

04 JUN 2020

17 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/27/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI PENGIMEJAN DIGITAL DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

Iklan ]

 

04 JUN 2020

17 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/26/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI ROBOTIK DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

Iklan ]

 

04 JUN 2020

17 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/25/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN DAN PERISIAN BAGI KEPINTARAN BUATAN DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

04 JUN 2020

17 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/22/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN CYBER RANGE DAN INTERNET OF THINGS (IOT) UNTUK LATIHAN DAN PENYELIDIKAN 4IR DI PUSAT KESELAMATAN SIBER, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

PEMBELIAN DOKUMEN SECARA ATAS TALIAN

[ Iklan ]

 

28 MEI 2020

08 JUN 2020

JAM 12.00

TENGAH HARI

UPNM(PB)02.13/02/21/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERISIAN ANSYS MECHANICAL AND CFD SOFTWARE, BAGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING LAB, JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ]

 

05 Mac 2020

16 Mac 2020

Jam 12.00 tengah hari

   
UPNM(PB)02.13/02/16/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA VIDEO BORESCOPE UNTUK MAKMAL BAHAN FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ]

 

04 Mac 2020 

16 Mac 2020

Jam 12.00 tengah hari

 

 

UPNM(PB)02.13/02/15/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERISIAN PSCAD BESERTA KOMPUTER DI MAKMAL PSCAD, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.  

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

 

18 Februari 2020 

02 Mac 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/14/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN CNC WATER JET MACHINE, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

 

13 Februari 2020

25 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/13/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERISIAN ESTEEM v10 DAN PERALATAN MAKMAL UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL REKABENTUK, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM,  FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

 

13 Februari 2020

25 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/12/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA FDM 3D PRINTING MACHINES DAN AKSESORI UNTUK MAKMAL 3D PRINTING, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.  

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

 

04 Februari 2020

14 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/11/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA FORCE BALANCE SYSTEM UNTUK MAKMAL WIND TUNNEL, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

 

04 Februari 2020 

14 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/10/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA ANTENNA MEASUREMENT SYSTEM UNTUK KOMUNIKASI ELEKTRIK, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.   

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

 

04 Februari 2020 

14 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/09/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN-PERALATAN ELEKTRONIK DI MAKMAL MIKROPEMPROSES, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA.  

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

04 Februari 2020 

14 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

 

UPNM(PB)02.13/02/08/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA ANTENNA FULLY ANECHOIC CHAMBER DI MAKMAL KOMUNIKASI, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ]

 

Taklimat & Lawatan Tapak adalah diwajibkan iaitu berkumpul di Makmal Antenna dan Radar pada 07 Februari 2020 (Jumaat) jam 10.00 pagi.

(yang telah berdaftar dengan UPNM sahaja)

18 Februari 2020

Jam 12.00 tengah hari

UPNM(PB)02.13/02/07/2020 

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERALATAN 3D SURVEYING LASER SCANNER (GEOMATIK FASA 2) UNTUK FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

[ Iklan ]

 

28 Januari 2020 

10 Februari 2020

Jam 12.00 
UPNM(PB)02.13/02/06/2020

PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN DAN MENYELENGGARA BAHAN-BAHAN BUNGKUSAN DAN KERJA-KERJA PENGASINGAN, PENGUMPULAN, PEMBUNGKUSAN DAN PELUPUSAN SISA BUANGAN TERJADUAL DI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA, KEM SUNGAI BESI, KUALA LUMPUR SELAMA 24 BULAN

[ Iklan ]

 

Diwajibkan hadir iaitu berkumpul di Bilik Mesyuarat JPP, Aras 1 Bangunan Canselori pada 06 Februari 2020 jam 10.00 pagi.

(yang telah berdaftar dengan UPNM sahaja)

 

17 Februari 2020 

Jam 12.00 tgh

UPNM(PB)02.13/02/05/2020

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER PRINTER MESRA ALAM KEPADA UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (3 TAHUN)

[ Iklan] [ Jadual Pembuka ]

 

23 JANUARI 2020

4 FEBRUARI 2020

Jam 12.00 tgh

UPNM(PB)02.13/02/04/2020

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITAULIAH, LATIHAN DAN MENYELENGGARA PERABOT, MENARA AIR DAN KELENGKAPAN AM MAKMAL UNTUK MAKMAL TAMBAHAN PUSAT PENYELIDIKAN PERTAHANAN KIMIA, UPNM

[ Iklan ] [ Jadual Pembuka ]

LAWATAN TAPAK : 23/1/2020 (WAJIB) JAM 10.00 PAGI, TEMPAT BILIK MESY. CDISS ARAS 1 

4 FEBRUARI 2020

Jam 12.00 tgh