Up

Borang KEW.PA

KEW. PA-1 (Borang Laporan Penerimaan Aset Alih)
KEW. PA-2 (Daftar Harta Modal)
KEW. PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal)
KEW. PA-5 (Senarai Daftar Inventori)
KEW. PA-6 (Rekod Pinjaman dan Pergerakan Aset Alih)
KEW. PA-7 (Senarai Aset Alih Universiti)
KEW. PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori)
KEW. PA-9 (Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Universiti)
KEW. PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal)
KEW. PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori)
KEW. PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori)
KEW. PA-13 (Senarai Aset Alih Universiti Yang Memerlukan Penyelenggaraan)
KEW. PA-14 (Daftar Penyelenggaraan Harta Modal)
KEW. PA-15 (Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Universiti)
KEW. PA-16 (Perakuan Pelupusan (PEP) Aset Alih Universiti
KEW. PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Universiti)
KEW. PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Universiti)
KEW. PA-19 (Sijil Pelupusan Aset Alih Universiti)
KEW. PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Universiti)
 
 
Powered by Phoca Download