Fungsi Seksyen Terimaan dan Akaun Pelajar

 • Mengeluarkan resit bagi setiap kutipan yang diterima
 • Menerima dan mengutip semua hasil universiti
 • Memantau dan mengawal penghutang (debtors ageing)
  universiti
 • Memproses bayaran biasiswa/ pinjaman/ tajaan kepada
  pelajar
 • Mengeluarkan invois kepada pelajar dan pihak luar bagi
  perkhidmatan yang berkaitan
 • Menyediakan semua laporan yang berkaitan kutipan hasil dan
  akaun pelajar
 • Urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Yuran Universiti