akaun

Fungsi Seksyen Akaun

 • Menyediakan Nota Jemaah Menteri (NJM) dan LaporanRingkasan Kedudukan Kewangan & Prestasi (LRKKP) setiap tahun
 • Menyediakan penyata kewangan yang lengkap untuk tujuan pengauditan setiap tahun
 • Penyediaan maklumat kewangan untuk laporan tahunan
 • Memastikan penyata penyesuaian bank dibuat setiap bulan
 • Memastikan segala urusan kewangan tabung dan akaun amanah serta geran penyelidikan mengikut garis panduan seperti
  yang telah ditetapkan dan diluluskan
 • Membuat pelaburan jangka pendek (REPO) berdasarkan kepada kedudukan kewangan universiti
 • Memastikan segala transaksi kewangan sentiasa dikemaskini dan akaun secara bulanan dapat disediakan
 • Menguruskan sistem kewangan berkomputer secara keseluruhan
 • Urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK) yang dijadualkan setuap suku tahun