gaji

Fungsi Seksyen Gaji dan Akaun Staf

  • Memproses pembayaran gaji dan elaun staf (tetap/ kontrak/sambilan/ sementara)
  • Mengurus pelbagai potongan/ caruman gaji (KWSP/ SOCSO/ PCB dan lain-lain)
  • Menyemak dan menguruskan penyata pendapatan tahunan staf untuk LHDN
  • Memproses tuntutan bayaran balik tiket kapal terbang staf cuti belajar
  • Menyemak dan menguruskan bayaran elaun staf cuti belajar
  • Menguruskan bayaran bagi ganjaran staf kontrak bagi dan GCR bagi staf tetap
  • Memproses bayaran bagi permohonan pinjaman komputer
  • Menyemak dan memproses bayaran elaun lebih masa