perolehan

Fungsi Seksyen Perolehan

 • Memproses pengeluaran pesanan tempatan/ inden kerja
 • Mengurus perolehan secara tender
 • Mengurus perolehan secara sebutharga
 • Menguruskan perolehan kontrak pusat
 • Menguruskan perolehan rundingan terus
 • Menguruskan dokumen kontrak
 • Menguruskan daftar syarikat
 • Menguruskan penilaian prestasi pembekal
 • Menguruskan urusan pemfaktoran
 • Menguruskan barangan import/miti
 • Menguruskan pelantikan multimodal transport operator (mto)
 • Menyediakan laporan yang berkaitan perolehan
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Sebutharga B (JSUB),
  Jawatankuasa Sebutharga Universiti (JSU), Mesyuarat Lembaga
  Perolehan A & B.