Pentadbiran

 

Fungsi Bahagian Pentadbiran

  • Menguruskan pentadbiran di Jabatan Bendahari
  • Menguruskan tempahan tiket penerbangan staf universiti
  • Menguruskan bajet jabatan
  • Menyelenggara buku vot jabatan
  • Menguruskan panjar wang runcit jabatan
  • Menguruskan aset jabatan
  • Membuat perolehan bagi jabatan
  • Menguruskan hal ehwal cuti dan kursus staf jabatan
  • Menguruskan perjawatan/ sumber manusia di jabatan