aset

Fungsi Seksyen Aset

 • Menyelaras urusan penerimaan aset alih
 • Menyelaras urusan pendaftaran aset alih
 • Menyelaras urusan pemeriksaan aset alih
 • Mengurus dan menyelaras pelupusan aset alih
 • Urusetia kepada jawatankuasa cadangan perlindungan takaful
  aset alih unversiti
 • Mengurus dan menyelaras kehilangan dan hapus kira aset
  alih
 • Menyelaras urusan penyelenggaraan aset alih
 • Menjadi urusetia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan
  Aset Alih (JKPAK)